O PROJEKTU

Projekt sdružuje odborníky z 2 zemí – Rakouska a České republiky.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou odborná i laická veřejnost, zástupci samosprávy a státní správy v JMK a Dolním Rakousku, akademická oblast.

Délka trvání projektu: 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019

Kód projektu: KPF-02-107

Projekt je podporovaný z Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.