AKTIVITY PROJEKTU

1. KONFERENCE - voudenní konference v Brně určená pro odbornou veřejnost, zástupce státní správy, výzkumných a vzdělávacích organizací, a to jak z české, tak z rakouské strany

2. SBORNÍK – výběr z přednášek a článků souvisejících se znečištěním povrchových vod, dvojjazyčné texty

3. POSTERY

4. LETÁKY