CÍL PROJEKTU

Cílem je navázat na projekt EÚS AT-CZ 2007-2013 "M00235 Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji" ve snaze zlepšit kvalitu povrchových vod v příhraničních regionech, zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o problémech způsobených fosforem, o zodpovědném nakládání s fosforem a o možnostech jeho recyklace. Rovněž je žádoucí prohloubit a rozšířit spolupráci českých i rakouských odborníků v oblastech nakládání s odpadními vodami, zemědělství a průmyslu v otázkách udržitelného hospodaření s fosforem. Projekt přispívá k dosažení dobrého stavu vod dle Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropského parlamentu a rady.