KONFERENCE Fosfor – aktuální otázky a řešení

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s rakouským partnerem Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Wasser pořádají pro odbornou veřejnost mezinárodní konferenci s názvem 

„Fosfor – aktuální otázky a řešení“.

Toto dvoudenní setkání vodohospodářů se uskuteční v rámci projektu „Udržitelné hospodaření s fosforem“ kofinancovaného z Fondu malých projektů česko-rakouské přeshraniční spolupráce a je zaměřené na následující oblasti:

  • Zdroje znečištění fosforem
  • Redukce a eliminace zdrojů znečištění vodního prostředí
  • Toky fosforu a jeho ztráty v zemědělství a průmyslu
  • Možnosti recyklace fosforu ze splaškových vod, čistírenských kalů a jiných odpadů
  • Short Stories – problémy a inovace v praxi

Součástí konference je i odborná exkurze na realizovaný projekt revitalizace Brněnské údolní nádrže, který řeší dopady vysokých koncentrací fosforu v povodí i samotné nádrži. Exkurze je obsahem druhého konferenčního dne.

Cílem odborného setkání je rozšíření znalostí i seznámení se s aktuálními problémy v České republice a Rakousku z odborného pohledu, na rozšíření spolupráce v profesní oblasti a na zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o problémech způsobených fosforem.

Akce se bude konat 14. - 15. 5. 2019 v Brně, v hotelu Rakovec v blízkosti Brněnské údolní nádrže.